Na terenie projektowanej stacji elektroenergetycznej Zopowy prowadziliśmy kompleksową obsługę geodezyjną - od pierwszych robót związanych z założeniem osnowy realizacyjnej, przez wszystkie etapy tyczenia i pomiary kontrolne (położenie kotw, śrub, badanie pionowości) aż do pomiaru powykonawczego. Projekt (w zakresie realizowanym przez nas) składał się z kilkudziesięciu fundamentów, wykonywanych w różnej kolejności, których położenie musiało być ściśle kontrolowane i ew. korygowane. Z zadania tego wywiązaliśmy się bez zastrzeżeń - o czym świadczą otrzymane referencje.

View photos

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi wybranymi realizacjami