Opierając się o wytyczne projektowe oraz zapisy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego opracowaliśmy a nastepnie przeprowadzliśmy podziały nieruchomości pod planowane stacje (turbiny) wiatrowe.

View photos

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi wybranymi realizacjami