Pomożemy zaplanować i zrealizować inwestycję

Przygotowujemy wypisy z ewidencji gruntów i budynków, odpisy z ksiąg wieczystych, wyrysy i kopie map, itp. Na państwa życzenie doprowadzimy do zgodności zapisy dotyczące nieruchomości znajdujące się w różnych dokumentach (ewidencja gruntów, księgi wieczyste).

Wiele prac geodezyjnych jest ściśle związanych z budownictwem. W trakcie trwania całego procesu budowlanego, począwszy od zebrania informacji o terenie, przez projektowanie, po roboty budowlane i oddanie inwestycji do użytkowania konieczna jest współpraca geodety, inwestora i projektanta. Przykładowe etapy prac:

 • wydzielenie działki
 • przygotowanie dokumentów do nabycia nieruchomości
 • sprządzenie mapy do celów projektowych
 • geodezyjne opracowanie projektu budowlanego i wytyczenie w terenie
 • bieżąca kontrola w trakcie budowy
 • inwentaryzacja powykonawcza

Pomożemy przy sprawach spadkowych

Zajmujemy się również procedurą załatwiania spraw spadkowych, dotyczących nieruchomości, na następujących etapach:

 • zebrania właściwej dokumentacji,
 • uruchomienia postępowania o stwierdzenie nabycia spadku,
 • wykonania działu spadku,
 • aktualizacji Księgi Wieczystej.

Pomożemy w pisaniu pism urzędowych

 • tj. wnioski, podania, odwołania itd.
 • wyjaśnianiu sytuacji prawnej nieruchomości
Geodezja

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi wybranymi realizacjami