Geodezyjna obsługa inwestycji

Wykonujemy wytyczenia budynków i budowli, sieci, przyłączy i armatury gazowej, wodnokanalizacyjnej, energetycznej, telekomunikacyjnej, itp.

Realizujemy pomiary kontrolne odchyleń i przemieszczeń.

Mapa do celów projektowych

Mapy do celów projektowych

W dowolnych skalach i różnej technologii.

Niezbędne do wykonania projektu technicznego inwestycji, a następnie uzyskania właściwych zgód, uzgodnień i wreszcie decyzji pozwolenia na budowę.

Obecnie coraz częściej mapa analogowa - w formie papierowej, jest zastępowana opracowaniami numerycznymi. Jesteśmy w stanie wykonać taką mapę w dowolnym żądanym formacie.

Dokumentacja

Opracowujemy niezbędną dokumentację do zbycia/nabycia oraz gospodarowania nieruchomościami. Wykonujemy podziały geodezyjne działek, rozgraniczenia i ustalenia granic. Aktualizujemy sposób użytkowania gruntów.

Specjalizujemy się w sporządzaniu dokumentacji geodezyjno-prawnej dla uzyskania odszkodowań za grunty zajete pod sieci uzbrojenia terenu (linie energetyczne, sieci gazowe, wodno-kanalizacyjne, telekomunikacyjne i inne).

Pomiary budynków i budowli

Pomiary inwentaryzacyjne i powykonawcze

Budynków, budowli, urządzeń uzbrojenia terenu.

Inwentaryzacja powykonawcza jest koniecznym etapem, niezbednym do zakończenia inwetycji.

Urządzenia podziemne (wodciągi, kable energetyczne i telekomunikacyjne, gazociągi itd.) podlegające zasypaniu powinny zostać pomierzone przed ich zakryciem!

Współpraca z PODGiK

Powiatowym i Miejskim Ośrodkom Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oferujemy współpracę przy informatyzacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego, m.in.:

  • Sporządzanie numerycznych map zasadniczych - w wybranej technologii (digitalizacja, wprowadzanie istniejacych wyników pomiarów, nowe pomiary terenowe)
  • Budowa GESUT - Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu
  • Skanowanie i tworzenie bazy dokumentów tworzących zasób (szkice polowe, szkice katastralne, zarysy pomiarowe, protokoły graniczne, opisy punktów osnowy itd.). Dokumenty "podpinamy" do systemu mapy numerycznej istniejącej w PODGiK co umożliwia szybkie ich wyszukiwanie i korzystanie. Jednoczesnie baza taka stanowi kopię bezpieczeństwa dokumentacji zasobu.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi wybranymi realizacjami