Czy jest GIS?

System Informacji Geograficznej (GIS, ang. Geographic Information System) – jest systemem informacyjnym służącym do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych geograficznych.

Być może lepiej jego naturę oddaje polska nazwa SIT - System Informacji o Terenie.

Gis

Dostęp do informacji

W praktyce zapewniamy naszym zleceniodawcom dostęp do kompleksowej informacji na którą składają się różne źródła:

  • ewidencja gruntów i budynków,
  • ewidencja uzbrojenia terenu,
  • ukształtowanie terenu,
  • bezpośrednie pomiary terenowe.

oraz inne.

Ponieważ specjalizujemy się w wykorzystaniu w tym celu wolnego i otwartego oprogramowania - Quantum GIS. nasi klienci nie ponoszą wysokich kosztów zwiazanych z zakupem, serwisowaniem i aktualizacją komercyjnych systemów GIS.

Oferta dla rolników

Opracowujemy informacje dot. struktury władania, użytkowania gruntów. W połączeniu z danymi dot. wielkości dawek nawozów, stosowanych oprysków, wysokością plonów, itd. wykonujemy analizy pozwalające zoptymalizować produkcję. W celu wizualizacji danych wykorzystujemy powszechnie znane i dostępne oprogramowanie Google Earth.

Geographic Information System

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi wybranymi realizacjami